FYKENVEIEN FAMILIEBARNEHAGE


Startside
Søke om plass
Vedtekter
Årsplan
Foreldreinformasjon
Samarbeid
Kontingent og moderasjon
Lenker


Ledige plasser
Fra og med august 2021 vil vi ha ledige plasser i Fykenveien familiebarnehage. Ta kontakt for nærmere informasjon eller for et besøk hos oss.

Vi gjør oppmerksom på at søknad om barnehageplass foregår sentralt via Trondheim kommunes nettsider (søknadsfrist 1. mars).

Velkommen som søker.NB!

Barn som har plass hos oss kan få overgang til Fykenborg Barnehage det året de fyller tre år, dersom dere ønsker det.

Det betyr at barnet er har barnehageplass frem til skolestart!

Husk at det må sendes søknad til Trondheim kommune om overflytting til Fykenborg innen 1. februar.


Fykenveien familiebarnehage, Fykenveien 2, 7054 RANHEIM, fykfam@ntebb.no                                                                                                                                                      Oppdatert: 15.01.21 TILN