FYKENVEIEN FAMILIEBARNEHAGE


Startside
Søke om plass
Vedtekter
Årsplan
Foreldreinformasjon
Samarbeid
Kontingent og moderasjon
Lenker


Ansatte
Barnehagen eies og drives av Beate Liabø og Sissel Eilertsen. Begge er utdannet ved Dronning Mauds Minne – Høgskole for førskolelærerutdanning i Trondheim i henholdsvis 1997 og 2000. I tillegg til grunnutdanningen innehar vi videreutdanning i Marte Meo og i Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet (PAPS). Begge har erfaring fra tidligere arbeid med barn, både i barnehager og på småskoletrinnet.

                                
 Beate                                                               Sissel


Vikar
Vi har knyttet til oss en fast vikar som arbeider hos oss én dag i uka, og ellers ved behov. Vi har også en vikaravtale med Fykenborg barnehage.


 

Fykenveien familiebarnehage, Fykenveien 2, 7054 RANHEIM, fykfam@ntebb.no                                                                                                                                                      Oppdatert: 30.11.18 TILN