FYKENVEIEN FAMILIEBARNEHAGE


Startside
Søke om plass
Vedtekter
Årsplan
Foreldreinformasjon
Samarbeid
Kontingent og moderasjon
Lenker


ÅrsplanHvert år utarbeider vi en Årsplan hvor vi forteller litt om oss; om barnegruppa og hverdagen i barnehagen. Her presenterer vi hvilke tema vi vil arbeide med gjennom barnehageåret, og vi har laget en aktivitetskalender med månedsvise planer. Figuren nedenfor er hentet fra Årsplanen, og gir en oversikt over våre aktiviteter gjennom året. Ta gjerne kontakt for nærmere detaljer.


Fykenveien familiebarnehage, Fykenveien 2, 7054 RANHEIM, fykfam@ntebb.no                                                                                                                                                      Oppdatert: 30.11.18 TILN