FYKENVEIEN FAMILIEBARNEHAGE


Startside
Søke om plass
Vedtekter
Årsplan
Foreldreinformasjon
Samarbeid
Kontingent og moderasjon
Lenker


Foreldrebetaling


Kontingenten følger de kommunale satsene til Trondheim kommune og vil endres i takt med disse. Foreldrebetalingen forfaller den 1. i hver måned, og det betales for 11. måneder i året (betalingsfri juli). I tillegg kommer kostpenger.


Moderasjon

Regler for moderasjon følger kommunens reglement vedtatt av Bystyret og regulert av tilhørende forskrift. Det kan gis moderasjon på følgende grunnlag:

  • søskenmoderasjon
  • redusert betaling på økonomisk grunnlag
  • moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp
  • moderasjon ved utsatt skolestart

 

Utfyllende reglement og søknadsskjema finnes på Trondheim kommunes web-sider: https://www.trondheim.kommune.no/moderasjoner/
Fykenveien familiebarnehage, Fykenveien 2, 7054 RANHEIM, fykfam@ntebb.no                                                                                                                                                      Oppdatert: 27.01.20 TILN