FYKENVEIEN FAMILIEBARNEHAGE


Startside
Søke om plass
Vedtekter
Årsplan
Foreldreinformasjon
Samarbeid
Kontingent og moderasjon
Lenker


Ønsker du å søke barnehageplass hos oss?
Vi minner om at søknadsfristen for barnehageplass er 1. mars 2021. 


  • Søknad om barnehageplass foregår sentralt via Trondheim kommune

NB!

Barn som har plass hos oss kan få overgang til Fykenborg Barnehage det året de fyller tre år, dersom dere ønsker det.

Det betyr at barnet er har barnehageplass frem til skolestart!

Husk at det må sendes søknad til Trondheim kommune om overflytting til Fykenborg innen 1. februar.

Fykenveien familiebarnehage, Fykenveien 2, 7054 RANHEIM, fykfam@ntebb.no                                                                                                                                                      Oppdatert: 15.01.21 TILN